prof. dr. Metka Kuhar
Članki

Tehnike vzpostavljanja dialoga in skupnega razmišljanja, strokovni prispevek v Sobotni prilogi Dela, 17. 8. 2019

Namesto tabujev, zanikanja in nevednosti krepimo psihično odpornost ter prebujajmo varnost in veselje do življenja – uvodnik v knjigi Skupaj premagujmo travme in stres: Kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost (Peter Levine & Maggie Kline, 2007, v slovenščini izšla 2019 pri Mladinski knjigi).

Nevidna revolucijastrokovni prispevek v Sobotni prilogi Dela, 1. 9. 2018

Osnovnošolski učitelji o vzgojno-disciplinskem ukrepanju, članek v reviji Vzgoja in izobraževanje, 2018

(Psiho)terapija in pristopi osebnega razvoja – le obliž namesto operacije?, strokovni prispevek v Sobotni prilogi Dela, 27. 5. 2017

Pomen polivagalne teorije za razumevanje komunikacij, travma terapijo in samopomoč, blog zapis, marec 2017

Uglaševanje, blog zapis, julij 2017

Psihoterapija travme, blog zapis, januar 2017

Utelešeno zavedanje – ključ do zdravja, dobrobiti in sočutja, blog zapis, september 2016

Demokratično starševanje: preseganje dualnosti avtoritarna – permisivna vzgoja, članek v reviji Vzgoja in izobraževanje, 2015


Scroll Up