prof. dr. Metka Kuhar
Komuniciranje in odnosi

Komuniciranje in odnosi

Komuniciranje in odnosi so ključnega pomena za našo osebno srečo in zadovoljstvo, zdravje, pa tudi za učinkovitost in uspešnost v delovni sferi ali pri kakršnem koli projektu, ki se ga lotimo. Včasih potrebujemo za ustvarjanje (bolj) izpolnjujočih komunikacij in odnosov v zasebnem življenju in na delovnem mestu strokovno podporo. Moj način podpore temelji na izkušnjah iz različnih pristopov, med drugim: nenasilne/povezovalne komunikacije po modelu Marshala Rosenberga, somatske navezanosti po Diane Heller, postavitev, partnerske terapije po modelu Learning love, pa tudi na dosedanjem lastnem akademskem delu.

Delo v podporo komuniciranju in medosebnih odnosom (lahko) obsega:

  • prepoznavanje komunikacijskih in odnosnih vzorcev, obrambnih reakcij in strategij pri sebi in pri komunikacijskih oz. odnosnih partnerjih ter preseganje takih odzivov;
  • ozaveščanje in (samo)empatično sprejemanje duševnih ran, na katerih temeljijo naši nefunkcionalni komunikacijski in odnosni vzorci; razumevanje zgodb za njimi, da se lažje odvežemo od preteklosti;
  • prakticiranje zavestnega komuniciranja, pri katerem izhajamo iz lastnih občutkov in potreb ter smo empatični do občutkov in potreb drugih;
  • učenje postavljanja lastnih mej, asertivnosti, odločnosti;
  • kultiviranje empatičnosti in dialoškosti;
  • poglabljanje kapacitete za stik ter povezanosti in bližine.

Pri tem izhajamo iz razumevanja, kako pomembno so nas izoblikovali zgodnji odnosi, pa tudi kasnejše odnosne izkušnje. V otroštvu se večina od nas sreča z obremenjujočimi izkustvi, kot so zavračanje, pomanjkanje topline, omejevanje naše vitalnosti, kritiziranje, obsojanje, primerjave, zlorabe itd. Pri soočanju s temi situacijami  razvijemo različne preživetvene strategije. Lahko se delamo majhne, lahko se ‘zamotimo’ z različnimi odvisnostmi, lahko smo prepirljivi, napadalni ali se umikamo, lahko smo zapeljivi, šarmantni, lahko smo nenehno aktivni ali igramo žrtev itd. V interakcijah in odnosih lahko druge nezavedno nadziramo, obsojamo, manipuliramo, jih poskušamo spremeniti ali se zapiramo pred njimi itd. Te strategije oz. obrambni mehanizmi običajno niso ozaveščeni in jih uporabljamo avtomatsko.  Za tovrstnimi (obrambnimi) reakcijami oz. vedenji se skrivajo globoki občutki žalosti, prizadetosti, obupanosti, nemoči, praznine, jeze, besa ipd.

Prvi korak na poti do sprememb je, da damo prostor tem neprijetnim občutjem. Pri tem se ponavadi sami pokažejo razlogi za naše obrambne reakcije. Ti se skrivajo v že omenjenih izkušnjah nespoštovanja, naprtenih pričakovanj ali zahtev, pomanjkanja ljubezni, intruzivnosti, zatiranja itd. Nadaljnji korak je krepitev zavedanja, kaj sproži v nas obrambne odzive, ter prevzemanje odgovornosti za lastne izkustvo (negotovosti, strahove, nezaupanje, bolečine itd.). Šele iz prostora lastne ranljivosti se poraja zavestno komuniciranje, s katerim ne kritiziramo drugih, jih ne poskusimo spremeniti, hkrati pa se jasno in odločno postavimo za kvalitete, ki jih želimo živeti. Včasih to lahko pomeni zapustiti določen odnos, velikokrat se pa že ob zavestnosti ene osebe odnos ‘sam’ spremeni.

Opis seanse in pričakovani učinki

Kliente/-ke podpiram pri prepoznavanju, razumevanju, pa tudi (telesnem) občutenju obrambnih reakcij, bolečin, nelagodij, strahov itd., povezanih s konkretno komunikacijsko situacijo ali odnosom. Pri delu izhajamo iz doživljanja, ki se v povezavi s tem poraja v tukaj in zdaj. Pri tem se krepi tako samozavedanje, kot zavedanje o drugih, tako sočutje do sebe, kakor do drugih. Rezultat je opolnomočeno, odločno, asertivno in obenem sočutno komuniciranje, pa tudi večja notranja jasnost in izboljšana samopodoba, povezana z odnosi.

Seanse izvajam tudi prek Skypa.


Scroll Up