prof. dr. Metka Kuhar
Metka Kuhar

Po akademski plati sem habilitirana redna profesorica na področju socialne psihologije, raziskovalno in pedagoško dejavna predvsem na področju psihološke travme in psihologije komuniciranja. Med mojimi znanstvenimi objavami in strokovnimi prispevki  sta imeli precej odmeva knjigi V imenu lepote: družbena konstrukcija telesne samopodobe (2004) in Mladi, družina, starševstvo (v soavtorstvu z M. UIe, 2004).

Certificirana sem za izvajanje kraniosakralne resonance, somatskega doživljanja in nevroafektivnega relacijskega modela. Znanja in izkušnje sem pridobila tudi v okviru številnih drugih pristopov, med drugim telesnopsihoterapevtske metode core evolution, partnerske terapije po pristopu learning love, nenasilnega komuniciranja (po M. Rosenbergu), pristopa somatske navezanosti po Diane Heller, fokusinga, postavitev itd. Sem učiteljica joge in joge plesa (shakti dance), opravila sem izobraževanje iz tuina masaže. Sem asistentka na izobraževanjih iz somatskega doživljanja.

Metka Kuhar


Scroll Up