prof. dr. Metka Kuhar
Stili navezanosti

STILI NAVEZANOSTI – osnovne informacije o štirih osnovnih stilih (varni, ambivalentni/anksiozni, izogibajoči, dezorganizirani)

“Dobra novica je, da smo ustvarjeni za varno navezanost; ta nam je inherentna in je naša rojstna pravica.” – Diane Poole Heller

Razvoj stilov navezanosti je kontinuiran proces, ki se prične že v nosečnosti. Stili navezanosti v odrasli dobi največkrat ostajajo odgovor na odnose, ki so nam bili na voljo in s katerimi smo se srečali v otroštvu. Za razvoj navezanosti je odločilno, kako se mama oz. glavni skrbnik uglašuje na dojenčka – v kolikšni meri je zmožna/-en senzitivnega zaznavanja, prepoznavanja in razumevanja otrokovih sporočil, signalov (vznemirjenosti, čustev itd.) in zadovoljevanja otrokovih potreb. V psihoterapevtskem odnosu se ta odnosni vidik zopet zrcali, zato je potrebna ustrezna občutljivost terapevta.

Izkušnja, da imamo ob sebi čutečega skrbnika, je predpogoj za:

 • Občutek lastne vrednosti.
 • Senzitivnost.
 • Empatičnost.
 • Sočutje do sebe in drugih.
 • Sposobnost sporazumevanja z drugimi ljudmi.
 • Sposobnost prilagajanja na različne okoliščine.
 • Sposobnost biti navzoč in si prisluhniti.
 • Vedenje, kdaj je dobro biti navzoč ob drugi osebi.
 • Vedenje, kdaj je dovolj navzočnosti ob drugi osebi.
 • Zaznavanje in spoštovanje mej.

Varni stil navezanosti

Vedenje staršev, ki podpira razvoj varne navezanosti:

 • Starša sta prisotna in predvidljiva.
 • Starša nudita občutek varnosti.
 • Zaupata sebi in drug drugemu.
 • Se zanimata za otroka.
 • Na otroka se ustrezno odzivata.
 • Prisotna je radost do sebe in v medsebojnem odnosu.
 • Zmožna sta odpuščanja in popravljanja napak.
 • Imata občutek za meje.
 • Zmožna sta samoregulacije.
 • Otroku lahko zaupata, kadar je to primerno; tako fizično kot tudi duševno.

Da bi otroku omogočili varno navezanost starši potrebujejo:

 • stabilno okolje,
 • dobre socialne odnose,
 • materialno varnost.

Vpliv takega vedenja na otroka:

 • Lahko razvije svoj ritem.
 • Je radoveden – za lastno doživljanje in svet okrog seve.
 • Razvija zaupanje in ima zdravo nezaupanje.
 • Dobro učenje meja.
 • Nauči se za primernega socialnega vedenja in razvija lastno ustvarjalnost.
 • Zaupa v svoje telo.

Vpliv na obnašanje v odrasli dobi:

 • Zna uravnavati lastne afekte.
 • Lahko je z drugimi ljudmi in obenem tudi sam s sabo.
 • Lahko ostane v stiku s seboj, tudi kadar okoliščine niso najbolj prijetne.
 • Zna odpuščati in se ponovno povezati.
 • Je sposoben biti tukaj v danem trenutku.
 • Spoštuje sebe in druge.
 • Zaveda se, da si zasluži spoštljivega vedenja do sebe.
 • Zna se spopasti s težavami.
 • Je sočuten do sebe in do drugih.
 • V odnosih se odziva zrelo.
 • Pozna lastne meje in spoštuje meje drugih.

 Izogibajoči stil navezanosti

Izogibajoči stil navezanosti pri starših zaznamujejo:

 • Distanciranost.
 • Čustvena odsotnost.
 • Zanemarjanje.
 • Govorica in izraz obraza nista skladna.
 • Zgolj funkcionalni fizični dotik, ki se nanaša na previjanje, oblačenje in hranjenje.
 • Zgolj racionalno poimenovanje, govorjenje.
 • Otroške potrebe niso prepoznane.
 • Manjkajo čustva.

Vpliv izogibajočega stila navezanosti staršev na otroka:

 • Izogiba se čustvenim in fizičnim stikom.
 • Manj išče bližino ljudi, pa tudi živali.
 • Ima nizka pričakovanja glede čustev.
 • Ne zmore razviti vitalnosti v lastnem telesu.
 • Prilagoditev v odnosih: se umakne, izključi, izolira.
 • Možna je disociacija.
 • Lahko deluje kot robot.

Obnašanje v odrasli dobi:

 • Pogost občutek, kot da niso “iz tega sveta”.
 • Občutek ločenosti od delov telesa.
 • Hladne ekstremitete.
 • Živijo v svojem svetu.
 • Lahko so tako izolirani, da ne vedo več, kako stopiti v stik z drugimi.
 • Občutek, da ne potrebujejo drugih ljudi; lahko sicer živijo z njimi, vendar ne preveč blizu.
 • Partnerji se lahko počutijo nepomembne oz. ne pomenljive, saj manjka odziva / resonance.
 • Običajno se ne zavedajo, kako odrezani so pravzaprav od samih sebe.
 • So dobri misleci, lahko se poglobijo v stvari, ne da bi kogarkoli potrebovali.
 • Izberejo sodoben računalniški svet kot obliko komunikacije.
 • Neredko se odmikajo v duhovnost.
 • Ko pridejo v stik z bližino, se počutijo ogrožene, saj se lahko povečata notranja stiska in ranljivost.
 • Ne počutijo se dobrodošli v / ne čutijo pripadnosti družini, partnerstvu, skupini, ekipi.

Ambivalentni/anksiozni stil navezanosti

Ambivalentni/anksiozni stil navezanosti pri starših:

 • So prisotni, vendar niso zanesljivi.
 • Ni stalne, stabilne pozornosti.
 • Vselej so navzoči predvsem s svojimi občutji in potrebami.
 • Ni jasnih meja.
 • Neposreden fizični stik z otrokom nastane predvsem iz lastne potrebe.
 • Otroka uporabljajo za lasten občutek veličine ali izpolnitve.

Vpliv tega stila navezanosti na otroka:

 • Majhen otrok je fiksiran na skrbnika.
 • Negotovost in nestanovitnost krepita otrokovo fokusiranost na skrbnika.
 • Ni prostora za otrokove lastne oscilacije.
 • Otrok skuša privezati starše nase.
 • Lakota, pohlep po bližini.
 • Išče udobje, ker ni predvidljivo ali bodo skrbniki čustveno ali fizično na voljo.

Obnašanje v odrasli dobi:

 • Odvisnost in hrepenenje.
 • Ni občutka polnosti, želijo več, kot je mogoče prebaviti.
 • Ne dovolijo si globljega odnosa zaradi strahu pred izgubo.
 • Triadni odnosi.
 • Dajejo drugim, namesto da bi pokazali, kaj sami potrebujejo.
 • Iščejo fizični stik, da bi občutili sami sebe.
 • Ne zaupajo, da je nekdo tam za njih.
 • Veliko in zanimivo govorijo, da ne bi izgubili stika.
 • Pogosto pričakujejo najslabše.
 • Počutijo se zapuščene, kadar je partner odsoten.
 • Prizadevajo si za druge in pri tem ne upoštevajo svojih meja.
 • Pogosto se počutijo nerazumljene.
 • Lakota za bližino – v strahu da bi jo izgubili.
 • Ambivalentnost pri navezovanju stikov.
 • Obsedenost z ohranjanjem vezi.
 • Odvisnost od iger na srečo z nepredvidljivim nagradnim sistemom.
 • Potrebujejo neposreden, močan kontakt s telesom, da bi čutili sami sebe.
 • Dajanje in sprejemanje za ambivalentni stil navezanosti ni enostavno: želi si še več, čeprav lahko malo vzame in zares prebavi.

Dezorganizirani stil navezanosti

Dezorganizirani stil navezanosti pri starših:

 • Ne upoštevajo meja (čustvenih, fizičnih, duševnih, spolnih).
 • Ne nudijo zatočišča.
 • Ogrožajoči, nevarni.
 • Nihanja razpoloženja.
 • V enem trenutku dostopni, prijetni, v naslednjem grozeči (v govoru, videzu, gestah).
 • Brez jasnih sporočil, hkrati: »Pridi sem – pojdi stran«
 • Ponižujoči.
 • Sadistična zloraba.
 • Narcistična zloraba.

Vpliv na otroka:

 • Otrok se obnaša kaotično.
 • Vzgib, da se obrne skrbnika, ki pa je grozeč (notranje protislovje).
 • Pada.
 • Loputa z vrati.
 • Je glasen.
 • Premika se naprej in nazaj.
 • Uničuje zunaj sebe, ker ne zdrži v svoji notranjosti.
 • Grize druge otroke.
 • Ne more se umiriti.
 • Pomanjkanje pozornosti.
 • Socialne težave.
 • Disociacija.

Obnašanje v odrasli dobi:

 • Visoka stopnje aktiviranosti.
 • Panika, strah, jeza, ko pride do bližine.
 • Želja po odnosih, obenem pa je navzoč strah.
 • Nima dobrega občutka za nevarnost.
 • Brez dobrega občutka za meje (fizične, čustvene).
 • Glasnost, tresenje.
 • Pogosta obupanost, občutek nemoči.
 • Tendenca k borderline osebnosti.
 • Nasilni odnosi.
 • Strah pred norostjo; v otroštvu so bili izpostavljeni ”norim” situacijam – norost je bila v okolju.
 • Ne morejo skrbeti zase / samopoškodbena vedenja (npr. rezanje).

KOMENTIRAJ


Scroll Up