prof. dr. Metka Kuhar
Telesna psihoterapija

Telesna psihoterapija

Telesna psihoterapija vključuje zavedanje telesnih občutij kot pomemben vir vpogleda v težave, izzive. Načela, ki jim sledim v procesu podpore, izhajajo iz  somatskega doživljanja, nevroafektivnega relacijskega modela, pa tudi drugih na telo osredotočenih psihoterapevtskih pristopov, iz katerih sem se usposabljala.

Opis seanse in pričakovani učinki
Izpostavljeno vprašanje obravnavamo skozi telesni vidik, pri čemer pa ne zanemarjamo preostalih vidikov: verbalnega, čustvenega, odnosnega. Vključitev zaznav telesnih občutij, opazovanje neverbalnih telesnih znakov, impulzov h gibom ter upoštevanje samoregulativne inteligence telesa odpirajo možnosti razumevanja in zdravljenja, ki jih zgolj pogovorne terapije zelo redko dosežejo. Prek telesnih zaznav imamo tudi dostop do spominov, čustev, prepričanj, ki so izven zavestne kognicije in besed. V terapevtski vlogi odprto in sočutno skupaj sledimo temu, kar vznika kot doživljanje v tukaj in zdaj v zvezi z obravnavano temo, hkrati pa se mi iz zakladnice psihološkega znanja porajajo vprašanja, ki dodatno in učinkovito usmerjajo proces.

Telesna psihoterapija nudi varen, uglašen, empatični prostor za transformiranje nepredelanih duševnih ran; prepričanj; identifikacij, ki krojijo naš pogled nase, na druge in svet; strategij, ki jih uporabljamo.

S pomočjo telesne psihoterapije pa razvijamo tudi poglobljeno celovitejše zavedanje lastnega doživljanja, tako telesa, kot čustev in misli – ter s tem več samorazumevanja in lažjega samousmerjanja, kar nas izjemno podpre v vseh vidikih vsakdanjega življenja. Pravzaprav je namen obuditi ali spodbuditi živost, lahkotnost, navdušenje nad življenjem, povezanost s sabo, z drugimi in okoljem.

Včasih lahko že ena seansa privede do želenega rezultata, po navadi pa gre za dolgoročnejši proces.

Vabljeni, če si želite:

– pozdraviti kakšen moteč simptom,

– premagati življenjsko oviro,

– zaceliti boleče doživljaje iz preteklosti,

– lažjega sproprijemanja s stresom ali fizično bolečino,

– obvladovanja težavnih čustev, kot so strahovi, tesnoba (anksioznost), panični napadi, depresija,  jezljivost

– preseganja omejujočih prepričanj in vzorcev,

– izboljšati samopodobo,

– preseči nezadovoljstvo z videzom,

– večje lahkotnosti in radosti v življenju,

– lahkotnejših, bolj kakovostnih, zavestnih odnosov v svojem zasebnem življenju in pri delu,

– najti pot naprej v trenutkih dvoma ali na življenjskih razpotjih,

– poglobljenega stika s seboj,

– …

Seanse izvajam tudi prek Skypa.


Scroll Up